РЕГИСТРАЦИЯ
 Име      

 Парола
Забравена парола

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия е "енергията получена от източници, които се възстановяват или на практика са неизтощими".
Тези източници са естествени (природни) като слънчева светлина, вятър, дъжд, приливи и отливи и геотермална топлина. През 2006 година около 18% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други). Първоначалният източник на...Невъзобновяема енергия

А невъзобновяеми ресурси са природни ресурси, които не могат да бъдат произведени, отглеждани, генерирани или се използват в мащаб, който може да поддържа своята нивото на консумация. Тези средства често съществуват в определен размер, или се консумират много по-бързо, отколкото природата може да ги създаде. Изкопаеми горива (като въглища, нефт и природен газ) и ядрената енергия (уран) са примери. Тези средства често съществуват в една...